Capital Park odnotował 27,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 7,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 65,35 mln zł wobec 27,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 33,24 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 28,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,29 mln zł w porównaniu z 82,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 9,64 mln zł wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)