Strata operacyjna wyniosła 13,85 mln zł wobec 9,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,12 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 91,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 266,41 mln zł w porównaniu z 91,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 49,41 mln zł wobec 25,36 mln zł straty rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)