Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Unipetrol - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen kontynuuje modernizację zakładu chemicznego w Záluží koło Litvínova, poinformował PKN Orlen. Spółka podpisała umowę na budowę nowych kotłów, które wytwarzać będą parę wysokociśnieniową na potrzeby produkcji petrochemicznej o wartości 1,2 mld CZK.

"Inwestycja wpisuje się w ogłoszoną w bieżącym roku średnioterminową strategię modernizacji i rozwoju produkcji całej grupy. Nowa kotłownia instalacji krakingu parowego będzie bardziej wydajna i spełni restrykcyjne limity emisji, które wejdą w życie w 2020 r" - powiedział wiceprezes cytowany w komunikacie.

Obiekt wytwarzający parę wysokociśnieniową na potrzeby instalacji krakingu parowego zostanie poddany gruntownej modernizacji, w ramach której dwa istniejące kotły zostaną zastąpione nowymi nieco wydajniejszymi. Bardzo ważnym aspektem projektu jest fakt, że rozwiązanie pozwoli na redukcję emisji, zwłaszcza tlenków azotu (SCR – selektywna redukcja katalityczna) oraz pyłu (redukcja dzięki zastosowaniu elektrofiltrów). Unipetrol spełni dzięki temu wymogi zarówno obecnie obowiązującego prawa czeskiego w zakresie ochrony powietrza, jak i przepisów unijnych, które wejdą w życie 1 lipca 2020 r., dodano.

"Budowa rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku, a jej zakończenie zaplanowano na 2020 r." - czytamy także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.


(ISBnews)