Szczerski wraz wiceprezesem zarządu PERN Rafałem Milandem i dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Krzysztofem Rakiem wziął udział w panelu "Współpraca 12 państw regionu – priorytety Trójmorza" poświęconemu inicjatywie Trójmorza.

Jak podkreślił szef gabinetu prezydenta, inicjatywa Trójmorza to współpraca 12 krajów dotycząca kwestii infrastrukturalnych. Właśnie ze względów bieżącej współpracy o charakterze infrastrukturalnym - jak tłumaczył - używa się sformułowania "Trójmorze", zamiast "Międzymorze", które ma szerszy charakter, zwłaszcza pod względem historycznym i geopolitycznym.

"My celowo dla tej współpracy, o której dzisiaj mówimy – infrastrukturalnej – używamy pojęcia Trójmorze właśnie dlatego także, żeby nie wikłać jej od samego początku w ten kontekst historyczno-geopolityczny, jakim było Międzymorze jako koncepcja" - mówił Szczerski.

Jak dodał, pomysł i potrzeba powołania tej inicjatywy zrodziły się m.in. ze względu na słabą integrację naszego regionu na osi północ-południe. Ponadto - stwierdził Szczerski - tak słaba integracja pociąga za sobą chociażby problemy związane z bezpieczeństwem regionu. Szczerski stwierdził również, że nasz region, w razie podziałów w UE, byłby najbardziej narażony na fragmentaryzację ze względu na liczne granice w jego ramach.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że inicjatywa Trójmorza nie została narzucona, lecz wyrosła z potrzeb samego regionu, stąd kraje wchodzące w jej skład nie muszą realizować swoich interesów w kontrze do siebie nawzajem.

Szczerski zaznaczył, że w początkowej fazie inicjatywa spotykała się ze sporą dozą nieufności w niektórych europejskich stolicach, w tym w Berlinie. "Dzisiaj konsekwentnie my budujemy i tłumaczymy sens Trójmorza. Każdy w naszym przekonaniu, kto wierzy w europejską jedność, kto wierzy w to, że Europa powinna być bardziej zintegrowana, jest kibicem Trójmorza" - powiedział.

"Trójmorze jest ćwiczeniem na rzecz europejskiej jedności, bo im bardziej zintegrowana Europa Środkowa, im większy jest rynek środkowoeuropejski, bardziej mobilny i połączony infrastrukturalnie, tym lepiej on się przyczynia do wspólnego europejskiego interesu" - dodał szef gabinetu prezydenta.

W inicjatywie Trójmorza bierze udział 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W lipcu w Warszawie odbył się drugi szczyt Trójmorza, którego gościem specjalnym był prezydent USA Donald Trump.

>>> Czytaj też: Polski majątek rośnie najszybciej na świecie. Coraz więcej Polaków zostaje milionerami