PAP dowiedziała się w czwartek wieczorem, że zakończyły się wszystkie posiedzenia w sprawie tych wniosków. Sąd zdecydował o aresztach wobec 28 osób, wobec innych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział PAP, że w trakcie największej od powstania Biura akcji, skala mienia, które będzie zabezpieczeniem na poczet przyszłych kar sięga kilkudziesięciu milionów zł.

Nadzorująca śledztwo Prokuratura Regionalna w Warszawie podawała wcześniej, że we wtorek i w środę zatrzymano i postawiono zarzuty 77 osobom. Wśród aresztowanych są m.in. b. prezes SK Banku Janowi B. i szef grupy deweloperskiej Dolcan z Ząbek Stanisław D., którym zarzucono kierowanie grupą przestępczą. B. prezesowi banku postawiono łącznie 71 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę banku, której miała dokonać grupa to ok. 1,6 mld zł.

Areszty zastosował sąd również wobec b. wiceprezes i b. członków zarządu banku oraz części pracowników oraz osoby ze ścisłego kierownictwa grupy deweloperskiej i firm współpracujących z Grupą Dolcan, biorące kredyty na budowę mieszkań w SK Banku.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą od roku do lat 10 pozbawienia wolności oraz karą grzywny. Prokuratura Krajowa podała, że czynności w tej sprawie wykonywało 30 prokuratorów.

To największy z badanych wątków śledztwa związanego z udzieleniem przez SK Bank 70 kredytów dla 50 powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Żaden z zakwestionowanych kredytów nie został spłacony i jak wykazały zgromadzone dowodowy brak było podstaw dla ich udzielenia.

Według ustaleń zespołu prokuratorów powołanego do tej sprawy, osoby odpowiedzialne za politykę kredytową banku - w szczególności prezes B., współdziałały z D., który reprezentował firmę deweloperską i faktycznie zarządzał wszystkimi powiązanymi spółkami.

Szkoda w majątku banku wynosi obecnie 1 mld 638 mln 140 tys. zł, ale końcowa wysokość szkody będzie możliwa do określenia w dalszym toku działań.

Pierwsze działania CBA dotyczące SK Banku (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie) przeprowadzono w maju 2016 r. Śledztwo dotyczyło m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu SK Banku, przestępstw w księgach rachunkowych, podania nieprawdziwych informacji NBP. Pod koniec kwietnia 2016 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła je w całości do prowadzenia delegaturze CBA w Katowicach.

W czerwcu 2017 roku powołano zespół do prowadzenia śledztwa ws. wyłudzeń w SK Banku. Zakończono już inne wątki dotyczące działalności dwóch grup przestępczych i skierowano do sądu akty oskarżenia na łączną kwotę oszustw 200 mln zł. Łączna kwota oszustw i wyłudzeń związanych z tą sprawą przekracza 2,7 mld zł.

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte 28 kwietnia 2015 roku na podstawie doniesienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. KNF zawiesiła działalność SK Banku w listopadzie 2015 r., a w grudniu 2015 r. sąd ogłosił jego upadłość.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski