"Rok 2017 jest korzystny dla sektora paliw płynnych w Polsce. Bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające przedsiębiorstwa naftowe, a dynamika wzrostów oficjalnej sprzedaży w poszczególnych miesiącach od początku 2017 roku była na bardzo dobrym poziomie. Na większym oficjalnym popycie zyskiwały przedsiębiorstwa obracające paliwami ciekłymi, ale też budżet państwa z tytułu wyższych wpłat na konta fiskusa" - napisano w komentarzu.

Poniżej szacunki konsumpcji paliw ciekłych po 9 miesiącach 2017 r. (w tys. m sześc.):

3 kwartały 2016 3 kwartały 2017 zmiana proc.
benzyny silnikowe 4052 4304 6
olej napędowy 12528 14541 16
gaz płynny LPG 3377 3546 5
RAZEM 19957 22391 12

(PAP Biznes)