Grupa Qumak miała wstępnie ok. 54 mln zł straty netto w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa Qumak miała wstępnie ok. 209 mln zł przychodów i ok. 54 mln zł straty netto za okres I-IX 2017 r., podała spółka.

" Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 209 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -46 mln zł (strata),
- wynik netto w wysokości ok. -54 mln zł (strata)" - czytamy w komunikacie.

Na powyższy szacunek wyników grupy po trzecim kwartale 2017 r. miało wpływ :
a. utworzenie odpisu aktualizującego należności w kwocie 2 153 tys. zł (w tym uwzględniono saldo cashpool ze spółką zależną w kwocie 1 239 tys. zł ).
b. utworzenie odpisu aktualizującego stany magazynowe w kwocie 1 397 tys. zł.
c. zaniechanie i spisanie w koszty inwestycji, które nie będą kontynuowane w kwocie 855 tys. zł. Inwestycje te dotyczyły implementacji systemów w zakresie zarządzania projektami, które w założeniu miały ustandaryzować oraz usprawnić zarządzanie projektami w spółce. Mając na uwadze m.in. przeprowadzoną analizę wdrożenia, przedłużanie się i komplikowanie projektu oraz rosnące koszty wdrożenia zarząd uznał, że dalsza implementacja jest niezasadna, a koszty są zbyt wysokie.
d. zaniechanie i spisanie w koszty inwestycji w wytworzenie produktu własnego z obszaru efektywności energetycznej w kwocie 235 tys. zł. Zarząd przeanalizował sytuację rynkową, perspektywy komercjalizacji produktu oraz zweryfikował planowane przychody i uznał ponoszenie dalszych nakładów na rozwój produktu, które przewyższają spodziewane przychody, za nieuzasadnione biznesowo, wymieniono w komunikacie.

Qumak podał, że w yniki grupy we wskazanym okresie są odzwierciedleniem problemów zidentyfikowanych i opisanych przez zarząd w planie paprawczym [...], do których należą – przede wszystkim - niewłaściwe zarządzanie spółką w minionych okresach oraz zmaterializowanie się ryzyk biznesowych, niewłaściwie kontrolowany wzrost kosztów działalności bieżącej, niedopasowanie skali działania spółki do jej przychodów, porażki w realizacji dużych i złożonych projektów, przejścia istotnych managerów wraz z całymi zespołami do konkurencji (m.in. z obszaru infrastruktury) i związanego z tym obniżenia możliwości sprzedażowych i realizacyjnych oraz załamanie sprzedaży na rynku publicznym.

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku nastąpi 23 listopada 2017 roku, podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)