- Grupa LPP miała w III kwartale 2017 roku 85,1 mln zł zysku netto wobec 6,5 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

- Grupa LPP zakłada na 2018 rok marżę brutto na sprzedaży na poziomie 53-54 proc. wobec ok. 53 proc. planowanych na ten rok - podała spółka w raporcie kwartalnym. CAPEX w przyszłym roku ma wzrosnąć o ok. 5 proc. rdr, do 430 mln zł.

- Grupa LPP zakłada, że w listopadzie marża brutto na sprzedaży utrzyma się na poziomie sprzed miesiąca, dwóch - powiedział wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

- Grupa LPP przewiduje w 2018 roku wzrost presji na podniesienie płac. Wzrost kosztów wynagrodzeń może wynieść 8-9 proc. – poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł 288,6 mln. Średnia oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła tymczasem 295,3 mln zł.

- Asseco Poland szacuje, że zniesienie górnego limitu składek na ZUS będzie kosztować polską spółkę-matkę 8-9 mln zł rocznie – poinformował Rafał Kozłowski, wiceprezes Asseco Poland.

- OT Logistics chce w I połowie 2018 roku skupić się na przygotowywaniu strategii rozwoju i planu inwestycyjnego dla chorwackiego portu w Rijece - poinformował PAP Biznes wiceprezes OT Logistics Andrzej Klimek.

- Lokum Deweloper wprowadza do oferty 217 mieszkań z IX etapu osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Grupa Qumak szacuje, że w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku miała około 54 mln zł straty netto - poinformowała spółka w komunikacie.

- Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o podziale spółki Marvipol poprzez przeniesienie części jej majątku na spółkę Marvipol Development - poinformował Marvipol w komunikacie.

- Cognor Holding ustalił cenę emisyjną akcji w trwającej ofercie publicznej na 1,50 zł za sztukę, a ostateczna liczba oferowanych papierów wyniesie 26.528.415 - poinformował Cognor w komunikacie.

- AB podtrzymuje negatywne nastawienie do wypłat dywidendy, w tej chwili większą korzyścią jest pozostawianie gotówki w spółce – poinformował prezes Andrzej Przybyło. AB widzi szansę na wzrost obrotów w nadchodzących kwartałach. Pracuje nad poszerzeniem oferty produktowej.

- Fundusze emerytalne sprzedały w październiku akcje za ok. 729 mln zł. Przyczyną mógł być zwiększony suwak po obniżeniu wieku emerytalnego (1,3 mld zł w X, 0,9 mld zł w XI). Podaż dotyczyła zarówno akcji polskich (-464 mln zł), jak i zagranicznych (-265 mln zł) - wynika z szacunków DM Trigon.

- Dekpol podtrzymuje prognozę zakładającą wypracowanie 500 mln zł przychodów w 2017 r. - poinformował prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie prasowym.

- Oferta GetBack została wybrana przez hiszpański bank w przetargu na zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej 246 mln EUR, czyli ok. 1 mld zł - podała spółka w komunikacie.

- Do 2030 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) zainwestuje ok. 750 mln zł w modernizację zakładów przeróbki i wzbogacania węgla. Efektem ma być poprawa jakości surowca i dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań rynku. Wzrośnie m.in. produkcja tzw. ekogoroszku.

- Sąd Rejonowy w Krakowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Alma Market oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika za 94 mln zł netto - podała Alma w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================