KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez Pekao Pioneer Pekao TFI i DI XelionWarszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Bank Pekao akcji Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 50% udziału w kapitale zakładowym, podała Komisja.

W grudniu 2016 r. PZU i PFR ogłosili, że podpisali z UniCredit umowę zakupu przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Wówczas ustalono także, że Bank Pekao ma odkupić pakiety akcji polskich spółek finansowych Pioneera i Xelion od UniCredit.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)