Zysk netto IMS wzrósł r: r do 1,48 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - IMS odnotował 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 10,83 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 9,57 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 31,6 mln zł w porównaniu z 30,73 mln zł rok wcześniej.

"Przed nami najważniejszy biznesowo, ostatni kwartał roku. Z trzech pierwszych jesteśmy bardzo zadowoleni, wzrosty przychodów zanotowaliśmy zarówno w segmencie reklamowym, jak i usług świadczonych w modelu abonamentowym (audio, wideo i aromamarketing). Polscy handlowcy i usługodawcy coraz częściej rozumieją jak ważną rolę odgrywa stworzenie odpowiedniej atmosfery dla ich klientów. Cieszy nas także bardzo dynamiczny wzrost w segmencie eventowym" - powiedział prezes Michał Kornacki, cytowany w komunikacie .

"Wyniki finansowe za trzy kwartały są zgodne z naszymi założeniami. Dlatego też podtrzymujemy zarówno prognozę na cały rok 2017, jak i nasze cele średnioterminowe" - dodał wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 3,97 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)