Zysk netto Elemental Holding spadł r: r do 7,82 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,46 mln zł wobec 15,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343,26 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 261,21 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 23,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 020,58 mln zł w porównaniu z 708,87 mln zł rok wcześniej.

"Znaczący wzrost przychodów jednoznacznie potwierdza zwiększenie skali naszego biznesu, jak również efekty dotychczasowych akwizycji. Zakładamy, że przychody będą nadal rosły, wraz z systematycznym zwiększaniem udziału w rynku w Europie. Zapewniliśmy sobie także środki na dalszy rozwój z emisji obligacji, rozmawiamy o potencjalnej współpracy z PFR TFI. Wsparcie silnego partnera może nam pozwolić na realizację strategii, zwłaszcza w kontekście ograniczonych czasowo okazji inwestycyjnych. Wyniki finansowe pokazują zdrowe fundamenty Elemental Holding" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 7,77 mln zł wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)