Mercator Medical oczekuje poprawy marży EBITDA i zysku netto w IV kw.Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Mercator Medical oczekuje w IV kwartale br. wyższego zysku netto w ujęciu kwartalnym oraz rok do roku. Spółka widzi przestrzeń do poprawy rentowności EBITDA, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

"W EBITDA mamy do czynienia ze spadkiem po trzech kwartałach, choć sam III kw. był lepszy niż I półrocze zarówno jeśli chodzi o ujęcie wartościowe i procentowe. Spodziewamy się w kolejnych okresach poprawy EBITDA - tu jest duża przestrzeń. Zyski będą szły w parze z poprawą rentowności w segmencie produkcyjnym i dystrybucyjnym" - powiedział Kruszewski podczas konferencji prasowej.

"Widzimy taki scenariusz - trzeci kwartał był lepszy niż pierwsze półrocze. Chcielibyśmy, by czwarty był lepszy niż trzeci. Tym samym oznaczałoby to dojście r/r do poziomu podobnego do czwartego kwartału ub. roku." - powiedział także dziennikarzom.

Kruszewski poinformował, że zarówno w segmencie dystrybucyjny, jak i produkcyjnym widzi dużą przestrzeń do poprawy marży. W 2016 roku w segmencie produkcji rentowność EBITDA wyniosła 10%, a w segmencie dystrybucji sięgnęła 8,6%.

"Chcielibyśmy pod koniec IV kwartału osiągnąć tę marżę, którą raportowaliśmy na koniec ubiegłego roku" - dodał.

Rentowność EBITDA w III kw. spadła r/r o 5,5 pkt proc. do 5,3%, ale była wyższa o 1,3 pkt proc. wobec I półr. 2017 r.

Marża EBITDA w segmencie dystrybucji wyniosła 4,5% w III kw. tj. 1 pkt proc. poniżej I kw., głównie w efekcie wzrostu cen towarów w USD, zaś marża EBITDA segmentu produkcyjnego wyniosła 4,6% w III kw. wobec minus 1,3% w I połr. br. (głównie efekt nagłego wzrostu cen lateksu).

Zarząd poinformował podczas konferencji, że marże w III kw. w ujęciu miesięcznym potwierdzają wcześniejsze oczekiwania co do odbudowy rentowności, zaś stabilizacja otoczenia biznesowego pozwoli na kontynuację pozytywnych tendencji.

"Wzrost EBITDA w poprzednich latach wynosił średnio ponad 20%, co potwierdza, że jesteśmy w stanie budować długoterminowy wzrost wartości" - powiedział Kruszewski.

W III kw. br. wynik EBITDA osiągnął wartość 4 mln zł (spadek r/r o 3,3 mln zł, 45,1%). Po trzech kwartałach wynik ten wyniósł 10 mln zł wobec 19,6 mln zł rok wcześniej.

Mercator Medical wypracował w III kw. 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)