Zysk netto Kernel Holding spadł r: r do 22,82 mln USD w I kw. r.fin. 2017: 2018Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Kernel Holding odnotował 22,82 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 (lipiec - wrzesień 2017 r.) wobec 64,14 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,78 mln USD wobec 58,54 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 46 mln USD wobec 72,4 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,09 mln USD w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 384,06 mln USD rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)