Sąd nakazał Unibepowi wypłatę ok. 14,2 mln zł na rzecz norweskiego kontrahentaWarszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Unibep na mocy wyroku wydanego przez norweski sąd II instancji został zobowiązany do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty w wysokości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka. Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Unibep dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. Unibep uważa orzeczenie za niezasadne.

"Eidsivating lagmannsrett (tj. norweski sąd II instancji) wydał wyrok w sprawie sądowej, związanej z realizacją przez Unibep na rzecz Jessheim Bolig w latach 2012-2013 inwestycji budowlanej polegającej na budowie 5 budynków modułowych w miejscowości Jessheim (Norwegia)], prowadzonej z powództwa Unibep i Jessheim Bolig (powództwo wzajemne), na mocy którego Unibep zobowiązany został do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty ok. 19,1 mln NOK (ok. 8,3 mln zł) (kwota główna) powiększonej o wysokość odsetek w kwocie ok. 4,2 mln NOK (tj. 1,8 mln zł) oraz kosztów postępowania w wysokości ok. 4,8 mln NOK (ok. 2,1 mln zł) za postępowanie przed sądem I instancji i dodatkowo ok. 4,7 mln NOK (ok 2 mln zł) z tytułu kosztów postępowania przed sądem apelacyjnym" - czytamy w komunikacie.

Niezależenie od powyższego Unibep został także zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów postępowania, tj. kosztów sędziów rzeczoznawców, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego kalkulacja ww. kosztów nie została sporządzona. Wskazana powyżej kwota główna została wyliczona po dokonaniu potrącenia kwot zasądzonych na rzecz spółki, podano również.

"Emitent informuje, iż zgodnie z wyrokiem, termin na zapłatę zasądzonej kwoty na rzecz Jessheim Bolig został ustalony na 8 grudnia 2017 r. Jednocześnie emitent informuje, iż w jego ocenie podzielenie przez sąd II instancji stanowiska sądu I instancji, nadto zasądzenie na rzecz Jessheim Bolig kwot objętych rozszerzonym powództwem jest niezasadne, w szczególności nie znajduje potwierdzenia w przedstawionej przez Unibep argumentacji i na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent analizuje możliwości prawne złożenia apelacji od przedmiotowego wyroku. Emitent przypomina, iż w związku ze sporem z Jessheim Bolig w poprzednich okresach sprawozdawczych utworzone zostały odpowiednio odpis aktualizujący oraz rezerwa w łącznej wysokości ok. 8 mln zł. Opisany powyżej wyrok zostanie ujęty w wynikach finansowych spółki w IV kwartale 2017 r. z uwzględnieniem łącznego wpływu ww. odpisu oraz rezerwy" - podsumowano.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)