Podpisane w listopadzie 2016 roku porozumienie weszło w życie 14 listopada tego roku roku, a w piątek jego treść została opublikowana na oficjalnym portalu prawnym Białorusi Pravo.by.

„W sytuacji narastania zagrożenia wojennego Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji – PAP) i w czasie wojny Ministerstwo Obrony Rosji zorganizuje zaopatrzenie białoruskiej części regionalnej grupy wojsk (sił) w dodatkową broń, sprzęt wojskowy i inne środki materialne w ustalonych ilościach z zapasów Sił Zbrojnych Rosji” – głosi dokument.

Ponadto wynika z niego, że w okresie „bezpośredniego zagrożenia agresją” rosyjskie zapasy uzbrojenia (przeznaczone dla rosyjskiej części regionalnej grupy wojsk) mogą zostać przemieszczone na Białoruś i umieszczone w tamtejszych bazach składowania sprzętu. W przypadku wojny mogą z nich korzystać oba kraje.

Portal TUT.by cytuje opinie ekspertów wojskowych, którzy zwracają m.in. uwagę, że pojęcie „narastania zagrożenia wojennego” jest bardzo nieprecyzyjne.

Porozumienie zostało podpisane na pięć lat, a następnie będzie automatycznie przedłużane, o ile nie wypowie go jedna ze stron.

Z Mińska Justyna Prus

>>> Polecamy: Trwa gorąca wojna w sieci. Brudnych zagrywek Rosji będzie jeszcze więcej