"Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza organizacje pozarządowe z całego kraju do udziału w otwartym konkursie ofert, w którym przeznaczono aż 35 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie resortu.

Jak zauważyło, środki mające służyć w 2018 r. poszkodowanym, świadkom i ich bliskim są ponad dwukrotnie wyższe od tegorocznych. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, oferty mogą składać wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, czyli organizacje non-profit, które chcą nieść pomoc potrzebującym.

Według MS pula 35 mln zł zostanie rozdzielona między oferentów; w każdym przypadku może sięgnąć nawet miliona złotych.

"Celem Ministra Sprawiedliwości jest to, aby pomoc dla osób pokrzywdzonych i świadków przestępstw świadczona była w możliwie jak największej liczbie stałych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami. W ciągu najbliższych lat sieć pomocy powinna objąć nie tylko wielkie ośrodki, lecz także wszystkie miasta powiatowe" - podkreślił resort.

"W działalności organizacji wykorzystujących wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym istotna będzie współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości - sądami, prokuraturami i policją. Od 2018 r. będzie ona obowiązkowa, tak by pomoc - materialna, prawna, psychologiczna, medyczna i rehabilitacyjna sprawnie trafiała do osób jej potrzebujących. Świadkom przestępstw udzielana będzie pomoc psychologiczna" - napisano w komunikacie.

Według ministerstwa pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą domową, przede wszystkim dzieciom i kobietom, powinna polegać m.in. na zapewnieniu pokrzywdzonym miejsc bezpiecznego pobytu.

Konkurs jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej działalności Funduszu Sprawiedliwości, który w zreformowanej postaci funkcjonuje od września 2017 r. Z jego środków przeznaczono m.in. ponad 16 mln zł na pokrzywdzonych, 10 mln zł na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych niosących pomoc pokrzywdzonym przestępstwami w ruchu drogowym i ponad 7 mln zł na przeciwdziałanie przestępczości.

Fundusz, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw.

Szczegóły konkursu na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami dostępne są na stronie https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10127,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-i-otwartego.html

>>> Czytaj też: Uwaga na oszustów bankowych: przejmują dostęp do kont, podając się za pracowników banku