Qumak zawiesił realizację strategii na lata 2017-2020Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Qumak podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. W uzasadnieniu do tej uchwały zarząd przedstawił plan naprawczy, który został opracowany i przyjęty przez zarząd 8 listopada 2017 r. W konsekwencji zarząd zdecydował o zawieszenie realizacji strategii spółki na lata 2017-2020, podał Qumak.

"W związku z powyższym zarząd spółki w dniu dzisiejszym, postrzegając podjęcie ww. uchwały jako akceptację ogłoszonych w planie założeń i nadanie im priorytetu względem zatwierdzonej w dniu 15 stycznia 2017 roku 'Strategii Qumak S.A. na lata 2017-2020', informuje o zawieszeniu jej realizacji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że jest zdania, iż w najlepiej pojętym interesie spółki i jej akcjonariuszy konieczne jest przede wszystkim koncentrowanie się na kontynuowaniu działań naprawczych i pozyskaniu przez spółkę finansowania.

"Zarząd będzie informował o dalszych decyzjach w sprawie realizacji strategii w kształcie opisanym i komunikowanym na początku roku" - czytamy dalej.

W czasie dzisiejszego NWZ akcjonariusze mieli zdecydować także o o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej i pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednak akcjonariusze przyjęli uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki, a powzięli uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ do 4 stycznia 2018 r. do godz. 11:30.

Na początku listopada zarząd spółki ogłosił plan naprawczy, z przeznaczeniem do przedstawienia na NWZ 5 grudnia. Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności operacyjnej w 2017 r. i w latach następnych.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)