„Liczba naruszeń zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy utrzymuje się na wysokim poziomie” – powiedział w Mińsku Sajdik, specjalny przedstawiciel OBWE w grupie kontaktowej ds. uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy, której kolejne spotkanie odbyło się we wtorek.

Sajdik, cytowany przez agencję BiełTA, podkreślił, że kluczową kwestią w rozmowach grupy były bezpieczeństwo cywilów i przestrzeganie zawieszenia broni.

Jak powiedział, „uczestnicy rozmów podkreślili konieczność bezwarunkowego przestrzegania reżimu przerwania ognia”, zwłaszcza w pobliżu ważnych obiektów infrastruktury cywilnej.

Dyplomata poinformował również, że podgrupa zajmująca się sprawami humanitarnymi kontynuowała negocjacje na temat wymiany osób przetrzymywanych po obu stronach konfliktu.

Już podczas poprzedniego posiedzenia grupy kontaktowej strony zadeklarowały gotowość do wymiany jeńców, która miałaby nastąpić przed Nowym Rokiem lub Bożym Narodzeniem (obchodzonym przez prawosławnych 7 stycznia). Sajdik powiedział jednak we wtorek, że na razie nie osiągnięto porozumienia w sprawie daty wymiany, a „omawiano niektóre kwestie techniczne”.

W poniedziałek wiceszefowa ukraińskiej Rady Najwyższej Iryna Heraszczenko, która jest członkiem podgrupy do spraw humanitarnych, mówiła w Kijowie, że chodzi o wymianę 74 ukraińskich „bohaterów” na 306 osób znajdujących się w rękach władz ukraińskich.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele separatystów, kontrolujących niektóre rejony obwodów donieckiego i ługańskiego.

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbędzie się w Mińsku 20 grudnia.

>>> Czytaj też: Rumunia powinna zacisnąć pasa. Wielka Brytania jest poza procedurą nadmiernego deficytu