Wydajność pracy w USA wzrosła o 3% kw: kw w III kw. - dane fin.


Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła o 3% kw/kw w III kw. 2017 r., wynika z finalnych danych Departamentu Pracy.
Konsensus rynkowy wynosił 3,3% wzrostu w ujęciu kwartalnym.
Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.
(ISBnews)