W czwartek oddano też wybudowany przez samorząd Rzeszowa i samorząd województwa ok. 4-kilometrowy łącznik od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe. Jego budowa kosztowała ponad 105,5 mln zł.

Obecny na uroczystości wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że dla rządu i Polski wschodniej droga Via Carpatia jest bardzo ważna. „Droga ta ciągnie się wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej i wzdłuż wschodniej granicy Polski. To droga, która pomoże nie tylko w połączeniu tych terenów, ale co ważniejsze ma ona pomóc w rozwoju wschodniej części kraju i wschodniej części Unii Europejskiej” – dodał.

Kwieciński przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE trasa ta przez ówczesny rząd PO-PSL została „wyrzucona z finansowania”.

„Teraz odcinek po odcinku budujemy tę drogę i bardzo się cieszę, że dzisiaj kolejne kilometry S19 oddajemy do użytku. Cieszę się również z tego, że jest tutaj naprawdę dobra współpraca wszystkich samorządów, bo jednocześnie oddajemy połączenie tej drogi z Rzeszowem. To jest bardzo ważne, żeby budując główne drogi przelotowe zapewnić jednocześnie dostęp do ośrodków miejskich” – powiedział wiceminister.

Kwieciński zaznaczył, że w ostatnich latach inwestycje w infrastrukturę koncentrowały się głównie na zachodzie Polski i w centralnej części kraju. „W tej chwili nadszedł czas, żeby te zaległości nadrobić, dlatego rząd zdecydował, żeby jeszcze w tej perspektywie finansowej z użyciem środków unijnych, ale również krajowych intensywnie kontynuować budowę drogi S19” – podkreślił wiceminister.

Natomiast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła, że liczy, iż cały polski odcinek Via Carpatia zostanie wybudowany zgodnie z planem rządu, czyli do 2025 r. „Na zakończenie tej inwestycji czekają też nasi sąsiedzi na południu” - zauważyła.

Zdaniem Leniart, mimo że oddany w czwartek odcinek drogi nie jest długi, „dobrze pokazuje, że współpracując można skutecznie dążyć do celu”. „Droga S19 otwiera nasze województwo, ułatwia komunikację mieszkańcom, a to wszystko jest niezbędnym warunkiem do rozwoju całego regionu” – mówiła wojewoda.

Pełniący obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga, nawiązując do słów wojewody powiedział, że odcinek jest krótki, ale jest bardzo istotny z punktu widzenia realizacji całej drogi Via Carpatia. „Właśnie takimi elementami, krótkimi odcinkami kształtujemy sieć drogową, która w przyszłości pozwoli nam się komfortowo i bezpiecznie przemieszczać na duże odległości” – powiedział.

W ocenie Grygi, Via Carpatia będzie istotna nie tylko dla komunikacji międzynarodowej, ale również dla lokalnej społeczności. Zaznaczył, że oddany w czwartek odcinek jest też częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa. „Będzie zatem dużym ułatwieniem i dużą pomocą w przemieszczaniu się dla mieszkańców Rzeszowa. Dlatego tak istotne jest, że powstał ten łącznik” – mówił p.o. dyrektora GDDKiA.

Z kolei wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński przypomniał, że początek tej inwestycji miał miejsce w 2010 r., kiedy podpisane zostało porozumienie między urzędem miasta, GDDKiA i samorządem województwa. „Chciałbym wyrazić swoją radość z faktu, że dzisiaj oddajemy do użytku te dwa odcinki bardzo potrzebne Rzeszowowi” – dodał Ustrobiński.

Wiceprezydent powiedział, że łącznik kosztował ponad 105,5 mln zł, z tej kwoty dofinansowanie unijne to 65,5 mln zł.

Odcinek S19 Świlcza-węzeł Rzeszów Południe wybudowały firmy Eurovia i Warbud. Przy budowie odcinka firmy wykonać musiały m.in. ponad 1 mln m sześc. nasypów (jeden z nasypów liczy ponad 20 metrów i jest jednym z największych w kraju); zużyto 37 tys. m sześc. betonu i ok. 3,8 tys. ton stali.

Przy budowie tego odcinka użyta była również nowatorska metoda wzmacniania podłoża - trenchmix. Polega ona na wgłębnym wymieszaniu na miejscu gruntu z zaczynem cementowym. Trenchmix jest metodą wykorzystywaną w specyficznym, podmokłym lub osuwiskowym terenie.

W ramach budowy powstała też m.in. ponad 470-metrowa estakada nad ul. Dębicką w Rzeszowie. Wykonawca wykonał w sumie 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) łączący S19 z odcinkiem drogi wojewódzkiej 878.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny. Całkowita długość Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią Via Carpatia, będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Obecnie gotowych jest ponad 30 km tej drogi. W realizacji są odcinki o długości ponad 10 km. Z kolei w przetargu jest niemal 130 km S19, w tym m.in. przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla odcinka Babica-Barwinek.

>>> Czytaj też: Powstał kolejny fragment trasy S7. Oddano do użytku odcinek Rychnowo - Olsztynek [MAPA]