Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukęWarszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX.Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 8 stycznia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów został wyznaczony na 6 lutego 2018 r.

"Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością wzywającego lub założycieli, jako osób działających w porozumieniu z wzywającym, tj. 2 336 521 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Każda akcja zwykła uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje uprzywilejowane są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w taki sposób, że każda akcja uprzywilejowana uprawnia do 2 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów został ustalony na 8 stycznia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 6 lutego 2018 r. Przewidywany termin transakcji zakupu akcji na GPW to 8 lutego, a zakładany termin rozliczenia transakcji zakupu Akcji przez KDPW to 12 lutego 2018 r.

" W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza osiągnąć 21,54% [...] Wszystkie akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 14,88 zł za jedną akcję. Cena akcji w wezwaniu nie została zróżnicowana ze względu na uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu, tj. jest identyczna dla akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych" - czytamy dalej.

Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX).

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)