Zdecydowane poparcie wyraża 25% respondentów, co stanowi wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego w 2016 r. Przeciwko tej inwestycji jest 35% badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16%, podano w komunikacie.

Łączny odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej spadł o 2 pkt proc. w odniesieniu do poprzedniego badania.

"Na uwagę zasługuje fakt, że 42% respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy" – czytamy dalej.

Badanie wskazało też, że 76% osób uważa, że budowa polskiej elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji.

"Wyniki badania wskazują, że 65% Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej - która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii - za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67% respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju" – wskazano również.

Temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest ważny dla 71% respondentów. Ponad 73% badanych słyszało o planach realizacji tej inwestycji w kraju.

Jako źródło informacji o energetyce jądrowej Polacy najczęściej wskazywali Internet (39%), a następnie telewizję (22%) oraz prasę (15%). Zdecydowana większość respondentów (90%) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej energetyce jądrowej.

Badanie opinii zostało realizowane przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. na reprezentatywnej próbie 2000 osób w wieku 15-75 lat. Badania dotyczące stosunku Polaków do budowy siłowni jądrowej prowadzone są na zlecenie resortu od 2012 r.

>>> Czytaj też: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach