„Akcentujemy potrzebę wzmocnienia wiarogodnej perspektywy unijnej akcesji dla Bałkanów Zachodnich – napisali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele komisji, w tym ze strony polskiej członek senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i UE Tomasz Grodzki.

„Zdecydowanie popieramy trwające prace, których celem jest przełożenie na praktykę wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony” – podkreślono również w dokumencie.

Grodzki powiedział PAP, że w pierwszym dniu wizyty, w środę, członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami krajów Bałkanów Zachodnich. Jak zaznaczył, kraje te są „na różnych etapach akcesji,(…) mają bardzo wiele punktów do spełnienia, część zagadnień jest otwartych, część jeszcze nie, i bardzo nieliczne są już protokolarnie zamknięte”. Jak powiedział, wydaje się jednak, że „to rozszerzenie prędzej czy później się zdarzy”.

W oświadczeniu wyrażono nadzieję, że państwa członkowskie UE w 2018 roku dojdą do porozumienia w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią. „Konkretną perspektywę europejską należy też zaproponować Bośni i Hercegowinie oraz Kosowu” – podkreślono.

Grodzki poinformował, że w czwartek rozmawiano głównie o bezpieczeństwie Europy, w tym o perspektywach istnienia „wspólnych sił zbrojnych", przede wszystkim do ochrony granic zewnętrznych Unii – czy nazwiemy je siłami granicznymi, czy służbą graniczną, czy zjednoczonym wojskiem, to jest mniej istotne”.

Jak podkreślili przy tym członkowie komisji w oświadczeniu, ścisła współpraca między UE i NATO ma istotne znaczenie dla wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Szef komisji spraw zagranicznych parlamentu węgierskiego Zsolt Nemeth zapowiedział na konferencji prasowej w imieniu przewodniczących obecnie Grupie Wyszehradzkiej Węgier spotkania przedstawicieli także innych komisji parlamentarnych, m.in. rolnictwa, gospodarki i bezpieczeństwa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)

mw/ ami/ kar/