Orange ma list intencyjny z T-Mobile ws. dostępu do sieci światłowodowej OrangeWarszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Orange Polska i T-Mobile Polska podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access - BSA) na obszarach nieregulowanych, podał operator. Negocjacje mają zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

"W ramach potencjalnej współpracy, Orange Polska może zaoferować hurtowy dostęp szerokopasmowy do infrastruktury światłowodowej dla klientów T-Mobile zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych (bez prawa dalszej odsprzedaży hurtowej) na obszarach nieregulowanych" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z najważniejszymi założeniami komercyjnymi, T-Mobile zapłaci z tego tytułu na rzecz Orange Polska:

- opłatę wstępną za dostęp do budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez klientów indywidualnych

- opłatę miesięczną za dostęp szerokopasmowy za każdego aktywnego klienta

- opłatę instalacyjną za przyłączenie każdego łącza szerokopasmowego, podano w komunikacie.

"Strony postanowiły zakończyć negocjacje do dnia 30 czerwca 2018 roku. Wyniki tych negocjacji zostaną przedstawione w osobnym raporcie bieżącym" - wskazano także.

Podjęcie współpracy hurtowej przyczyni się do poprawy monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową, maksymalizacji wykorzystania infrastruktury Orange Polska oraz przyspieszenia konwergencji usług telekomunikacyjnych na rynku polskim, zaznaczono w informacji.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)