Za przyjęciem budżetu zagłosowało 24 radnych, przeciw było 19. Klub radnych PiS złożył votum separatum. "To budżet zawłaszczony przez koalicję” – twierdził szef klubu radnych PiS Włodzimierz Pietrus, mówiąc, że propozycje PiS-u zostały potraktowane marginalnie.

Radni zgłosili do projektu budżetu 455 poprawek na blisko pół miliarda złotych. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że tak duża liczba poprawek była niemożliwa do uwzględnienia. "Zawsze się dysponuje takimi pieniędzmi, jakie się ma. Trzeba wybierać" – powiedział prezydent. W autopoprawce, którą przygotował w całości uwzględnione zostały 192 poprawki, a częściowo – 21 poprawek.

O 30 mln zł więcej niż w 2017 r. Kraków wyda w przyszłym roku na bieżące utrzymanie zieleni i tworzenie nowych parków – w sumie 130 mln zł. Na wykup gruntów pod zieleń przewidziano w sumie 28 mln zł (15 mln zł prezydent dodał w autopoprawce). Mieszkańcy domagali się przeznaczenia na ten cel co najmniej 1 procentu wydatków z budżetu, czyli ponad 50 mln zł.

Wśród największych przyszłorocznych inwestycji w zieleń będą: przebudowa parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, rewitalizacja parku Lotników Polskich i utworzenie parku Reduta. Powstaną parki na terenie dawnego motelu Krak, park rzeczny Wilga, Ogrody Płaszów, Staw Płaszowski, Zakrzówek czy park w Czyżynach. W każdej dzielnicy tworzone będą małe parki, tzw. kieszonkowe.

Na inwestycje strategiczne – ważne dla rozwoju całego miasta - Kraków wyda w 2018 r. 325 mln zł. Do największych z nich należą: trzeci etap budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej, modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R w Małym Płaszowie i Bronowicach, rozbudowa: al. 29 Listopada, ulic Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiej i Myślenickiej oraz budowa ulicy Iwaszki. W budżecie zapisano też prawie 5 mln zł na studium wykonalności metra.

Wśród inwestycji strategicznych są także: rewaloryzacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej i budowa hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Na inwestycje programowe, wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta, Kraków planuje w przyszłym roku wydać 719 mln zł.

Po autopoprawkach deficyt w budżecie gminy wyniesie 376 mln zł i będzie wyższy o 88 mln zł od pierwotnie planowanego, ale jak powiedział PAP skarbnik miasta Lesław Fijał kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków własnych miasta z lat poprzednich.

Skumulowane zadłużenie Krakowa wyniesie w 2018 r. 2 mld 605 mln zł – w przeliczeniu na jednego mieszkańca to ok. 3 tys. 419 zł (jak podał skarbnik, we Wrocławiu jest to 4,9 tys. zł na mieszkańca, a w Rzeszowie 4,3 tys. zł).(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba

edytor: Marek Michałowski