Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-21 7043,00 0,6% 2,4% 27,5% 28,0%
Miedź 3M USD/t 2017-12-21 7086,00 0,6% 2,6% 28,0% 28,5%
Ołów spot USD/t 2017-12-21 2495,75 -0,9% 1,1% 24,8% 15,5%
Ołów 3M USD/t 2017-12-21 2505,00 -0,8% 1,0% 24,2% 14,8%
Aluminium spot USD/t 2017-12-21 2133,75 1,4% 3,3% 25,2% 22,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-21 2148,00 1,2% 3,2% 26,9% 24,5%
Cyna spot USD/t 2017-12-21 19395,00 -0,6% 0,2% -8,5% -7,8%
Cyna 3M USD/t 2017-12-21 19350,00 -0,6% 0,4% -8,4% -7,4%
Nikiel spot USD/t 2017-12-21 12011,00 0,3% 1,7% 20,5% 11,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-21 12070,00 0,2% 1,7% 20,5% 11,4%
Cynk spot USD/t 2017-12-21 3235,00 0,8% 0,4% 26,5% 24,4%
Cynk 3M USD/t 2017-12-21 3242,00 0,7% 1,6% 25,9% 23,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-14 236,10 0,0% 25,9% 4,5% -9,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-20 89,50 -1,2% 9,2% 36,1% 36,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-21 685,22 0,2% 1,1% 10,5% 12,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-21 639,22 0,2% 1,1% 11,4% 13,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-21 607,45 0,1% 2,6% 15,7% 19,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-21 567,50 0,2% 3,1% 15,7% 19,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-21 352,71 0,5% 3,1% 11,5% 14,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-21 352,71 0,2% 2,8% 14,5% 17,5%

(PAP Biznes)