"Ruszamy z programem Polska-Rosja. Ten program musiał być uruchomiony do końca bieżącego roku, inaczej środki by przepadły. Jesteśmy do niego w pełni przygotowani" - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej. 

"Z tego programu będzie przede wszystkim korzystał Obwód Kaliningradzki w Rosji, a po naszej stronie granicy trzy województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie i podlaskie. Program dotyczy przede wszystkim czterech obszarów: kultura, środowisko, dostępność komunikacyjna i zarządzanie granicami" - dodał wiceminister.

W ramach programu zostaną będą realizowane projekty związane z: promocją kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, ochroną środowiska, łagodzeniem zmian klimatycznych, poprawą dostępności regionów, rozwojem odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, wspieraniem zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzaniem mobilnością i migracjami, podał resort w komunikacie. 

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90% całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów, podano także.

"Projekty konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego.O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu" - czytamy również.  

>>> Czytaj też: Propozycje reform w strefie euro to za mało. Jak państwa uchronią się przed kolejnym kryzysem?