MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,1% planu po listopadzie wg finalnych danych


Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec listopada 2017 r. odnotowano 2,41 mld zł deficytu, czyli 4,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane.
Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że deficyt na koniec listopada wyniósł 2,41 mld zł deficytu (czyli 4,1% rocznego planu). Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego na koniec listopada miał wynieść 46,49 mld zł (tj. 78,3% rocznego planu).
Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-listopad 2017 roku", że po 11 miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 99,3%, pozyskując 323,26 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 84,6% (tj. 325,68 mld zł).
Według ostatecznych danych w okresie 11 miesięcy 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 146,19 mld zł, tj. 101,9% rocznego planu, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) sięgnęły 27,33 mld zł, tj. 91,6% rocznego planu, a od osób fizycznych (PIT) - 47,09 mld zł, tj. 92,3% planu. Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł w tym okresie 3,97 mld zł. tj. 100,9% rocznego planu.
W końcu października wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że deficyt budżetu centralnego wyniesie 31,2 mld zł na koniec 2017 r.
W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. rząd zapisał, że planowane wykonanie deficytu budżetu w tym roku to 32,94 mld zł (wobec zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej 59,35 mld zł), a w 2018 r. - 41,49 mld zł.
(ISBnews)