Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,4 proc.

W XI ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,5 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w XII o 0,9 proc., po wzroście w XI o 0,9 proc. i wobec szacunków w XII +1,0 proc.