„Zadłużone jest 40,5 proc. populacji, a ok. 14 proc. gospodarstw domowych ma kredyt mieszkaniowy. Przeciętna wartość zadłużenia to ok. 10 tys., a kredyt mieszkaniowego to 114,8 tys. zł” - powiedział Bańbuła na konferencji.

Podkreślił, że połowa gospodarstw domowych wytrzyma wzrost kosztów obsługi długu przez ponad rok.

„Ponad 70 proc. zadłużonych wytrzyma wzrost obsługi długu o 20 pkt. proc. ponad 3 miesiące, a 50 proc. ponad rok” - dodał.

Ekonomiści NBP zbadali też skłonność Polaków do oszczędzania.

„Oszczędza 65 proc. gospodarstw domowych, w tym 23 proc. regularnie. Zgodnie z oczekiwaniami, skłonność ta rośnie wraz ze wzrostem dochodów oraz wykształcenia” - powiedział Żółkiewski.

Większość badanych gospodarstw domowych jest zadowolona z życia.

„Zadowolenie Polaków z życia jest bardzo wysokie – ocenę 9 i 10 w dziesięciostopniowej skali wskazało 23 proc. badanych, a ocenę 1 i 2 jedynie 2 proc.” - powiedział Bańbuła.

„Jest ono w małym stopniu determinowane sytuacją materialną – korelacja zadowolenia z życia z majątkiem netto wynosi ok. 0,2, a z dochodami ok. 0,3” - dodał.

>>> Czytaj też: Polski majątek gospodarstwa domowego to 58 proc. średniej strefy euro