Dopłaty mają charakter de minimis. Całkowita kwota takiej pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Dopłaty do materiału siewnego są zadaniem przejętym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a wcześniej zajmowała się tym Agencja Rynku Rolnego. W ubiegłym roku wnioski o dopłaty złożyło 66 tys. rolników. Dopłaty mają zachęcić rolników do wysiewania dobrej jakości ziaren pozwalających na uzyskanie lepszych plonów. Dopłata ma rekompensować wyższe wydatki na zakup materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji. Dopłata przysługuje rolnikowi, który wysiał na swoim polu kwalifikowany materiał siewny zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, rolnika wpisanego do ewidencji rolników, sprzedażą ziarna siewnego lub podmiotu zajmującego się takim handlem na terenie UE oraz złożył stosowny wniosek.

Rolnik będzie mógł uzyskać dopłatę do: zbóż - jęczmienia, owsa, pszenica (twardej, zwyczajnej), pszenżyta, żyta; roślin strączkowych - bobik, groch siewny, łubinu (białego wąskolistnego żółtego), soi, wyki siewnej; ziemniaka.

Dopłaty przysługują do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. W ubiegłym roku dopłata do zbóż wynosiła 92 zł/ha; do strączkowych - ok. 148 zł/ha, a do ziemniaków - 462 zł/ha.

Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca br. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony - informuje Agencja.(PAP)

Autor: Anna Wysoczańska

edytor: Jacek Ensztein