Play Communications  

P4 - spółka zależna od Play Communications - zawarło zawarła z Virgin Mobile Polska oraz jej udziałowcami szereg umów, które przyznają Play m.in. opcję nabycia wszystkich udziałów w VMP w 2020 r., podała spółka. >>>> 

 
>>> Zobacz też rekomendacje  

Boryszewa

Krezus złożył ofertę na kupno 100% spółki zależnej Boryszewa - Walcownia Metali Dziedzice za ok. 160 mln złotych, poinformował Boryszew.>>>>   

Marvipolu Development

Rada nadzorcza Marvipolu Development powołała Roberta Pydzika na stanowiska członka zarządu spółkiw dniu 15 stycznia, podała spółka. Jednocześnie RN powierzyła Mariuszowi Poławskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję członka zarządu spółki pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu Marvipol Development S.A >>>> 

Prezes i główny akcjonariusz Marvipol Development Mariusz Książek liczy na dynamiczny wzrost skali działalności spółki, tak w segmencie mieszkaniowym, jak i magazynowym. Temu celowi m.in. służą przeprowadzone właśnie zmiany w zarządzie spółki. >>>> 

GetBack

GetBack uzyskał w całym ub.r. łącznie 1 212,9 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 70,1% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach wyniosła 1 919,3 mln zł i była o 110,5% wyższa w ujęciu rocznym. >>>> 

Synthos   

Po osiągnięciu przez FTF Galleon i FTF Columbus - podmioty zależne od Michała Sołowowa - ok. 93,9% kapitału zakładowego Synthosu i ok. 93,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup pozostałych 80 717 790 akcji spółki po 4,93 zł sztuka, poinformowały Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu. >>>>  

Emperia Holding, Eurocash

W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding, podała spółka. >>>>  

Robyg 

Grupa Robyg wprowadziła nową usługę - przestrzeń coworkingową w Wilanowie, poinformowała spółka. Robyg rozważa rozszerzanie działalności w tym obszarze i systematyczny wzrost jego udziału w przychodach. >>>> 

Raiffeisen Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wydania zezwolenia na utworzenie RBI Bank Polska przez Raiffeisen Bank International, podała Komisja. >>>>  

ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie ING Banku Hipotecznego przez ING Bank Śląski, podała Komisja. >>>>  

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 141 mieszkań oraz 8 lokali usługowych w ramach kolejnego projektu Przystani Letnica w Gdańsku, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2020 r. "Znakomite położenie nieopodal plaży, bliskość centrum miasta oraz działania rewitalizacyjne i inwestycje w infrastrukturę sprawiają, że Letnica jest dziś jedną z najbardziej perspektywicznych dzielnic Gdańska. W związku z tym spodziewamy się, że wprowadzone właśnie do sprzedaży lokale szybko znajdą swoich nabywców. Atal w Trójmieście jest obecny zaledwie półtora roku, a już udało nam się zbudować tutaj mocną pozycję, co potwierdza sprzedaż w zeszłym roku niemal 200 lokali w dwóch projektach deweloperskich" - czytamy w komunikacie. 

Vantage Development   

Spółka zależna Vantage Development, VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k., podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową Kozanów IV umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,6331 ha, przy ulicy Kobierzyckiej we Wrocławiu, poinformowała spółka. Łączna cena nabycia wyniosła 3,8 mln zł. "Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 90 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. 

Sygnity  

Akcjonariusze Sygnity uchylili uchwałę z 17 sierpnia 2017 r. i przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>   

Introl 

Introl zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, wspierających dalszy rozwój działalności, podała spółka. "Zarząd emitenta dodatkowo informuje, iż w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji rozwoju Grupy Introl w trakcie przeglądu uwzględni różne opcje strategiczne, w tym w szczególności: emisję obligacji, partnerstwo strategiczne, poszukiwanie inwestorów dla poszczególnych spółek grupy lub zmianę struktury Grupy Introl" – czytamy w komunikacie. Na jednego z doradców do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych spółka wybrała KPMG Advisory, podano także.