Stelmet liczy na zmianę negatywnego trendu w Wielkiej Brytanii w 2017: 2018 r.


Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Stelmet liczy na odwrócenie negatywnych tendencji sprzedażowych na rynku brytyjskim w r.obr. 2017/2018, jednak w związku z utrzymującą się niepewnością konsumentów na Wyspach "przerzuca punkt ciężkości na rynki bardziej stabilne", poinformowali członkowie zarządu. Podali też, że nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ok. 39,4 mln zł w tym roku obrotowym.
"Rynek brytyjski przyniósł niesatysfakcjonujące wyniki w roku obrotowym 2016/2017, ale w IV kw. nastąpiło wyhamowanie negatywnych trendów. Liczymy, że na rynku brytyjskim będzie odwrócenie tendencji spadkowych i powrót do wolumenów sprzed 2 lat. Kwestia niepewności konsumentów nadal jednak istnieje" - powiedział wiceprezes Andrzej Trybuś podczas konferencji prasowej.
"Punkt ciężkości przerzucamy na rynki bardziej stabilne i przewidywalne" - dodał, przypominając, że strategia spółki zakłada zwiększanie wolumenów sprzedaży.
Członek zarządu Piotr Leszkowicz poinformował z kolei, że w bieżącym roku spółka oczekuje zbliżonych kosztów surowca (drewna) jak w ub.r. obr.
"Oczekujemy, że cena nabycia będzie zbliżona jak w roku zakończonym. Na 2018 r. potrzeby mamy zabezpieczone w ok. 90%. 10% planujemy dokupić w ramach aukcji spotowych. W nich ceny były relatywnie konkurencyjne. To rozwiązanie daje nam elastyczność i powinno optymalizować ceny nabycia" - powiedział Leszkowicz.
Przypomniał, że w ub. roku obr. cena nabycia drewna była o 2,4% niższa r/r.
Wskazał także, że planowane nakłady inwestycyjne spółki na 2017/2018 r. to ok. 39,4 mln zł.
"Nakłady szacowane na rok kolejny to ok. 39,4 mln zł. Głównie w zakład Mr Garden - ok. 22 mln zł, w spółce Stelmet ok. 14 mln zł nakładów odtworzeniowych i ok. 3 mln zł w Grange Fencing" - wyliczył Leszkowicz.
W kwestii ewentualnej akwizycji i dywidendy spółka podtrzymuje wcześniejsze stanowisko.
"Dalej monitorujemy sytuację i wykazujemy aktywność. Szukaliśmy spółki z silna działalnością dystrybucyjną i to pozostaje bez zmian" - powiedział wiceprezes Przemysław Bieńkowski o możliwości akwizycji.
Spółka nie wyklucza akwizycji pomimo październikowej decyzji o pozostawieniu środków pozyskanych z ubiegłorocznej emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym. Pierwotnie zakładano, że środki te w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na akwizycję.
"Podtrzymujemy, że nie będzie dywidendy za ub. rok, ale może być za bieżący [rok obr. 2017/2018]. Po roku, który trwa obecnie zarząd przeanalizuje sytuację" - powiedział Bieńkowski.
Stelmet odnotował 19,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., wobec 68,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,09 mln zł w r.obr. 2016/2017 wobec 567,3 mln zł rok wcześniej.
Głównym powodem spadku przychodów (o ok. 5% r/r) była niższa sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) na rynku brytyjskim w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego, wynikająca głównie z silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej sprzedaży w ujęciu wolumenowym. Rosnąca sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej na głównych rynkach Europy kontynentalnej, takich jak Niemcy czy Francja, a także rekordowy poziom sprzedaży pelletu, nie zrekompensowały spadku przychodów w Wielkiej Brytanii.
W IV kwartale roku obrotowego Grupa Stelmet zaobserwowała wyhamowanie trendu spadkowego przychodów ze sprzedaży DAO na rynku brytyjskim w ujęciu wolumenowym. W ciągu całego roku obrotowego 2016/17 spadek przychodów Grupy Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w złotych) wyniósł niespełna 25% r/r. Dla porównania, po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego spadek ten sięgał jeszcze ok. 28%.
Natomiast sprzedaż DAO realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej w roku obrotowym 2016/17 wzrosła. W ujęciu wolumenowym wzrost ten wyniósł niemal 11% w Niemczech i ponad 6% we Francji, a w ujęciu wartościowym (wyrażonym w złotych) sprzedaż na tych rynkach wzrosła o odpowiednio niemal 8% i 2%.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)