PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wzrósł szacunkowo r: r do 26,81 mld m3 w 2017Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł w 2017 r. 26,81 mld m3 wobec 24,27 mld m3 rok wcześniej, podało PGNiG. W samym IV kw. 2017 r. było to 8,05 mld m3 wobec 7,34 m3 zanotowanych w IV kw. 2016 r.

Wolumen wydobycia gazu wyniósł 1,18 mld m3 w IV kw. wobec 1,16 mld m3 rok wcześniej. W 2017 roku PGNiG wydobyło 4,53 mld m3 gazu ziemnego wobec 4,46 mld m3 rok wcześniej, podała spółka w komunikacie, zaznaczając, że prezentuje dane szacunkowe.

W IV kw. 2017 r. import gazu ziemnego wyniósł 3,67 mld m3, w tym z kierunku wschodniego - 2,54 mld m3. Import gazu w okresie 2017 r. wyniósł 13,71 mld m3, w tym z kierunku wschodniego - 9,66 mld m3.

Sprzedaż ropy naftowej w IV kw. 2017 r. wyniosła 313,3 tys. ton wobec 325,5 tys. ton rok wcześniej. W 2017 r. sprzedaż ropy wyniosła 1 270,22 tys. ton wobec 1 346,6 tys. ton w 2016 roku.

Wydobycie ropy w IV kw. wyniosło 329,37 tys. ton wobec 344,3 tys. ton rok wcześniej. W 2017 r. wydobycie spadło do 1 257,37 tys. ton wobec 1 318,4 tys. ton rok wcześniej.

Spółka podała także, że w IV kw. 2017 r sprzedaż ciepła wyniosła 14,2 PJ wobec 15,08 PJ rok wcześniej, a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1,28 TWh w wobec 1,2 TWh. Sprzedaż ciepła wyniosła 42,08 PJ w 2017 roku wobec 39,53 PJ w analogicznym okresie 2016 r., a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 3,88 TWh wobec 3,6 TWh w analogicznym okresie 2016 roku.

"Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,3 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA" - podała również spółka.

PGNiG zastrzegło, że przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)