"W całym minionym roku w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano łącznie 900 przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 12 proc. w stosunku do roku 2016" - napisano.

Z informacji spółki wynika, że na czele sektorów windujących tak wysoki wzrost znajdują się transport, a także usługi i produkcja.

"Chociaż sektor budownictwa nie odnotował wzrostu liczby upadłości w 2017 r., spowodował on kłopoty wielu dostawców i firm usługowych – w efekcie tego firmy związane z budownictwem stanowiły 40 proc. niewypłacalności" - napisano.

"Ponadto wiele wskazuje, iż problemy sektora budownictwa mogą powrócić w 2018 roku" - dodano. (PAP Biznes)