Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w styczniu na poziomie plus 9,9 wobec plus 6,3 w grudniu.

"Oceny sprzedaży są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem; diagnozy sytuacji finansowej są pozytywne, najlepsze od stycznia 2011 r. Utrzymują się nieznacznie pesymistyczne przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, w związku z tym planowany jest spadek zamówień towarów u dostawców" - napisano.

"Prognozowane jest zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do oczekiwanego w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć nieznacznie szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej" - dodano.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w styczniu na poziomie plus 11,4 wobec plus 9,4 w grudniu.

"Diagnozy sprzedaży są optymistyczne. Po jedenastu miesiącach korzystnych prognoz, w styczniu firmy formułują nieznacznie pesymistyczne przewidywania w tym zakresie. Oceny sytuacji finansowej są pozytywne. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie niekorzystne, po raz pierwszy od lutego ub. r." - napisano.

"Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny, w związku z tym możliwe jest niewielkie ograniczenie zamówień towarów u dostawców. Prognozowane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanego w grudniu. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen, zbliżony do planowanego przed miesiącem" - dodano.