"Uśrednione obniżenie cen i stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w Taryfie Dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,37 proc." - napisano w komunikacie.

"Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Taryfa Dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE" - dodano.

Spółka podała, że termin obowiązywania nowej Taryfy Dystrybucyjnej upływa z dniem 31 grudnia 2018 roku. (PAP Biznes)