Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - BZ WBK odnotował 548,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 460,95 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 379,45 mln zł wobec 1 274,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,39 mln zł wobec 483,94 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 152,67 mld zł na koniec 2017 r. wobec 150,1 mld na koniec 2016 r.
W całym 2017 r. bank miał 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.
"Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3 335,2 mln zł i zwiększył się o 6,8% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu przychodów jak wyżej), wzrósł o 18,9% r/r. Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 2 213,1 mln zł i zwiększył się o 2,1% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 15,8% r/r" - czytamy w raporcie.
Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za 2017 r. wyniosły 7 763,6 mln zł i były wyższe o 2,1% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z dochodów okresu bazowego wynagrodzenia z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Int. przez Visa Inc., dochody ogółem zwiększyły się o 6,5% r/r, podano także.
Koszty ogółem w 2017 r. wyniosły 3 372,4 mln zł i były stabilne przy spadku kosztów działania o 3,4% r/r i wzroście kosztów pracowniczych o 3,5% r/r.
Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 43,4% (46,2% za 2016 r. po wyeliminowaniu ww. transakcji jednorazowej), podał też bank.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł w ub.r. 12,2% wobec 12,8% na 31 grudnia 2016 r.
"Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,69% (15,05% na 31 grudnia 2016 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost" - czytamy dalej.
Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.
Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła na koniec ub.r. 3,4 mln (+5,2% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1 mln klientów (+26,7% r/r). Liczba klientów "Digital" (logujących się do systemu BZ WBK24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła 2,1 mln (+4,5% r/r).
Baza kart płatniczych grupy (bez kart przedpłaconych) obejmowała ponad 3,6 mln instrumentów debetowych (+6,2% r/r) oraz blisko 1,3 mln kart kredytowych BZ WBK S.A. i SCB S.A. (+4,1% r/r) .
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)