BZ WBK chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 r., zakłada wzrost wyników r: rWarszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK ocenia, że jego wskaźniki kapitałowe umożliwiają wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. Bank zakłada dalszy wzrost z działalności podstawowej i poprawę wyników finansowych, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Naszą ambicją jest to, aby rosnąć i co roku to udowadnialiśmy i tę obietnicę spełnialiśmy. Na pewno ambicją jest, aby był wzrost wyniku w bieżącym roku. Nasza strategia, jeśli chodzi o dywidendę jest niezmienna. Nasze wskaźniki kapitałowe - one jeszcze nie są zaudytowane - pozwalają nam na to, by zapłacić dywidendę. Tu też mamy konsultację z naszym regulatorem. Dziś za wcześnie byłoby powiedzieć, jaka ta dywidenda miałaby być" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że ubiegły rok był dobry dla banku, a 2018 rok powinien przynieść kontynuację pozytywnych tendencji w działalności podstawowej.

"Dla naszego banku to był szczególny rok. Po pierwsze wypłaciliśmy 536 mln zł dywidendy z lat 2014-2015, co potwierdziło nasza silną pozycję kapitałową, przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego na 150 mln zł, a pod koniec roku ogłosiliśmy nasz udział w dalszej konsolidacji sektora bankowego - połączenia z wydzieloną, detaliczną częścią Deutsche Banku" - powiedział Gajewski.

Dodał, że obecnie 2 zespoły obu banków pracują nad modelem integracji.

"Nasz zamiar jest, by transakcję zakończyć w IV kwartale tego roku" - podtrzymał prezes wcześniejsze plany.

W 2017 r. bank miał 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

(ISBnews)