ING BSK chce nadal mocno rosnąć w kredytach w 2018 r., szybciej niż rynekWarszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu akcji kredytowej sektora w 2018 roku i chce rosnąć szybciej, niż rynek. Ostatni kwartał ub. roku przyniósł wzrost popytu na kredyt inwestycyjny i bank liczy na kontynuację pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach 2018 r., poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

"Inwestycje w sektorze prywatnym już ruszyły, a dane wskazują, że kredyt dla korporacji, w tym w celu sfinansowania potrzeb inwestycyjnych zaczął rosnąć. IV kwartał był okresem przełomowym. Traktujemy to jako element optymistyczny" - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

"Wysoka dynamika akcji kredytowej jest podstawą działalności naszego banku i to będzie kontynuowane w kolejnych kwartałach. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek. W zakresie aktywów zależy nam bardzo na zróżnicowanym profilu aktywów. Wzrost akcji i utrzymanie naszego capacity jest priorytetem" - podkreślił prezes.

Według prognoz ekonomistów ING BSK, w 2018 roku wzrost inwestycji prywatnych sięgnie 8,6%, przy wzroście PKB na poziomie 4,4%. Prognozowany wzrost kredytów ogółem na koniec br. to 7,2%, w tym wzrost w kredytach detalicznych 5,3%, a w kredytach korporacyjnych 10%.

Wolumen kredytów korporacyjnych ING BSK wzrósł o 8% r/r do 40,94 mld zł w 2018 r.

Wolumen kredytów hipotecznych wzrósł o 17% r/r do 27,3 mld zł, a wolumen kredytów gotówkowych wyniósł 7,45 mld zł (wzrost o 25% r/r).

Sprzedaż nowych kredytów detalicznych wzrosła o 15% r/r, w tym 17% w kredytach hipotecznych i 10% w kredytach gotówkowych.

Bank podał, że jego udział rynkowy w kredytach segmentu detalicznego wyniósł 5,8% na koniec 2017 r. (bez walutowych kredytów hipotecznych sięga 7%) Udział w rynku złotowych kredytów hipotecznych wzrósł o 1 pkt proc. w skali roku do 9,4%, a udział w pozostałych kredytach detalicznych wyniósł 4,8%.

Udział w rynku kredytów korporacyjnych zwiększył się do 7,66% na koniec 2017 r. wobec 7,03% rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 126 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)