Selvita planuje publikację prospektu emisyjnego w czwartekWarszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Selvita planuje opublikować prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w czwartek, 1 lutego, poinformowała spółka.

"Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionej w połowie 2017 r. strategii Selvity na lata 2017-2021. Już 1 lutego będziemy mogli zaprezentować inwestorom szczegóły dotyczące oferty akcji serii H" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Strategia rozwoju Selvity zakłada, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych, dodano.

"Potrzeby kapitałowe związane są ze zwiększeniem inwestycji w rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii - łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i poza europejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych" - czytamy dalej.

Oferta będzie obejmowała do 2,2 mln nowych akcji serii H. Spółka oczekuje wpływów netto na poziomie 140 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na rozwój innowacyjnych, cechujących się wysokim potencjałem komercyjnym projektów, przypomniano.

"Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia spółki w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej warunkami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty, potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym przez zarząd spółki dniu referencyjnym. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w liczbie, która pozwoli im utrzymać zaangażowanie kapitałowe w spółce wg stanu na dzień referencyjny. W drugiej kolejności akcje serii H zostaną przydzielone na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym" - czytamy w komunikacie.

Funkcję współoferujących będą pełnić Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK. Doradcą prawnym spółki w tym projekcie jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni., dodano.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)