Nowy prezes Janusz Władyczak, jak wynika z komunikatu, od czerwca 2016 roku pełnił funkcje wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Wcześniej, jak wynika z komunikatu, związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi. Pracował m.in. w PKO TFI.

KUKE SA to spółka, której głównymi udziałowcami są Skarb Państwa i BGK. Należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ubezpiecza transakcje handlowe polskich firm i jako jedyna w Polsce prowadzi ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając m.in. na rynkach podwyższonego ryzyka.