- CCC zakłada, że ten rok będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci, a nakłady na ten cel szacuje na min. 150 mln zł. Grupa stawia m.in. na wzrost powierzchni w Polsce i Rosji. Nie mniej niż 100 mln zł w dwa lata pochłonie rozwój e-commerce - poinformował PAP Biznes wiceprezes Marcin Czyczerski.

- Grupa CCC będzie w 2018 roku pracować nad poprawą rentowności i wzrostem sprzedaży porównywalnej. Na tegoroczne marże pozytywnie wpływać powinien tańszy dolar - poinformował PAP Biznes wiceprezes CCC Marcin Czyczerski.

- Marcin Pałażej zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC, ze skutkiem na 31 stycznia 2018 r. - poinformował CCC w komunikacie. Jednocześnie zaznaczono, że Pałażejowi zostaną przydzielone inne zadania strategiczne w ramach grupy CCC.

- ING Bank Śląski spodziewa się, że kredyty detaliczne w 2018 roku wzrosną na rynku o 5,3 proc., a kredyty korporacyjne o 10 proc. Silny wzrost akcji kredytowej będzie priorytetem banku w 2018 roku – poinformował Brunon Bartkiewicz, prezes banku.

- Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 366,8 mln zł z 254,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 367 mln zł.

- Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie około 30 proc. zysku jednostkowego za 2017 rok - poinformował bank w komunikacie.

- Zysk netto grupy BZ WBK w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 549 mln zł z 460,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 546,8 mln zł.

- BZ WBK liczy, że 2018 rok przyniesie wzrost wyników banku - poinformował prezes Michał Gajewski. Bank chce wypłacić dywidendę za 2017 rok.

- BZ WBK liczy, że 2018 rok przyniesie wzrost wyników banku - poinformował prezes Michał Gajewski. Bank chce wypłacić dywidendę za 2017 rok.

- BZ WBK ocenia, że przejęcie części aktywów Deutsche Bank Polska będzie miało wpływ na marżę odsetkową grupy i w 2018 roku może utrudnić jej dalszy wzrost - poinformował Maciej Reluga, członek zarządu banku ds. finansowych.

- J.W. Construction nie spodziewa się kryzysu na rynku mieszkaniowym, ale może się zdarzyć, że rynek zwolni w 2019 roku - poinformowała PAP Biznes Małgorzata Szwarc-Sroka z rady nadzorczej grupy. Spółka zakłada, że sprzeda w 2018 roku nieco więcej mieszkań rdr, myśli też o kolejnej inwestycji logistycznej w rejonie Radzymina.

- Zarząd Rafametu wstępnie zadeklarował chęć wypłaty 0,24 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok - podała spółka w komunikacie. Rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej, ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2017 r. podejmie ZWZ spółki.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Selvity w związku z ofertą publiczną akcji serii H - poinformowała KNF w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sescomu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D - podała KNF w komunikacie.

- Zygmunt Solorz zwiększył udział w akcjonariacie Cyfrowego Polsatu i ma obecnie 65,97 proc. ogólnej liczby głosów w spółce – podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

- Akcjonariusze AAT Holding upoważnili zarząd do skupu akcji własnych, stanowiących do 30 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w uchwałach NWZ z 31 stycznia. Akcje będą skupowane po cenie mieszczącej się w przedziale 22-23 zł za sztukę. Na zamknięciu środowej sesji akcje kosztowały na giełdzie 22,6 zł.

- Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT spółki Forte za IV kwartał 2017 r. wyniosła 19 mln zł, w porównaniu do 41 mln zł w analogicznym okresie w 2016 r. - podała spółka w komunikacie.

- NBP zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej - podał Getin w komunikacie. Zwolnienie będzie obowiązywać od 31 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt planu rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018–2022. Aktualizacja przewiduje nakłady inwestycyjne w najbliższych dwóch latach w wysokości 2,86 mld zł - poinformowała PSG w komunikacie.

- Udział Lotos Kolej w przewozach towarowych w 2017 roku spadł do 5,56 proc. z 5,70 proc. w 2016 roku - podał Urzędu Transportu Kolejowego.

- Polska Grupa Górnicza (PGG) została w środę dokapitalizowana przez akcjonariuszy kwotą 300 mln zł. Tym samym zakończony został proces podwyższenia kapitału firmy, uzgodniony na początku ubiegłego roku, kiedy PGG przejmowała kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW).

- Przychody Boeinga w IV kw. 2017 r. wyniosły 25,4 mld USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus wskazywał na 24,7 mld USD.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================