"Uważam, że ta ustawa jest ustawą, którą należy potępić, i mam nadzieję, w odróżnieniu od Pana (Jarosława) Kaczyńskiego, że prezydent Polski wykaże mądrość i jej nie podpisze, gdyż w przeciwnym razie może powstać wrażenie, że Polska odwróciła się plecami do państwa prawa" - oświadczył Moscovici.

AFP przypomina, że uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o IPN zirytowała Izrael i zaniepokoiła USA.

Moscovici zaznaczył, że Komisja Europejska uważa państwo prawa za rzecz świętą, a wartości unijne powinny być respektowane.

"Sądzę, że ta ustawa potwierdza, iż priorytetem dla polskich władz obecnie nie jest poszanowanie tych wartości" - oznajmił Moscovici.

"W tych wartościach zawiera się nasza historia, a w sercu tej historii tkwi tragedia Holokaustu. Nowe potwory to echo potworów przeszłości. Należy uczynić wszystko - i na tym polega dziś sens struktury unijnej - by Zagłada nigdy się nie powtórzyła" - podkreślił komisarz UE.

Moscovici dodał, że jego zdaniem państwo, które poprzez ustawę próbuje wyprzeć własną historię, może uczynić kolejny krok, jaki dzieli wyparcie od negacji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN, którą poparł w czwartek Senat, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

>>> Czytaj też: "Der Spiegel": Helmut Kohl w młodości wspierał uwięzionych nazistów