Chcemy usprawnić rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; wraz z początkiem roku zadanie to zostało to przekazane wojewodom - powiedziała w środę szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" pozwala na udzielenie wsparcia rodzinie bez względu na to, w jakim kraju UE przebywa wnioskodawca, a w jakim pozostali członkowie rodziny. W tej sytuacji wymagane jest jednak spełnienie warunków, jakie nakładają na wnioskodawcę przepisy kraju, w którym jest on ubezpieczony lub zatrudniony.

Rafalska zaznaczyła, że program "500 plus" jest sprawnie realizowany, przy współpracy z samorządami. "Myślę, że ta współpraca jest dobrze oceniana przez beneficjentów. Terminowo są wypłaty. Decyzje są wydawane sprawnie. Tu wszystko dobrze funkcjonuje" - oceniła.

Zwróciła uwagę, że "niesatysfakcjonująca" była obsługa wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajmowały się tym urzędy marszałkowskie. "Tam powstawały znaczne opóźnienia" - stwierdziła minister. Dlatego - wyjaśniła - rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z początkiem roku zostało przekazane wojewodom.

"Liczymy na to, że osoby, które czekają czasem pół roku, czasami rok, szybciej będą miały rozpatrzone sprawy. My będziemy mieli pełne rozeznanie, co do potrzeb w tym zakresie, finansowania. Będziemy mieli realny wpływ jak pracują służby wojewody" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Minister podkreśliła, że marszałkowie województw przekazali do wojewodów w sumie 242 tys. 313 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (dodatkowo 130 spraw z zakresu zasiłku dla opiekuna, co stanowi najmniejszą skalę spraw). Zwróciła uwagę, że tylko w przypadku 42 proc. wszystkich spraw wszczęto postępowania, a w 57,5 proc. spraw nie podjęto żadnych czynności. "Za tymi wnioskami stoją rodziny i dzieci, które oczekują na pozytywne załatwienie tych spraw" - dodała.

Rafalska zwróciła uwagę, że w pierwszych dwóch tygodniach od przejęcia zadania w samym tylko województwie opolskim wydano prawie 650 decyzji. Resort podał, że brak wszczęcia przed 1 stycznia 2018 roku postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego w największym stopniu dotyczy samorządów województw: opolskiego (4722 – 100 proc. proc. wszystkich spraw), lubuskiego (5372 – 85,42 proc.) i zachodniopomorskiego (6314 – 83,77 proc.).

W zakresie świadczenia rodzinnych brak wszczętych postępowań przed 1 stycznia 2018 roku dotyczy najbardziej samorządów województw: opolskiego (8894 – 83,35 proc.), mazowieckiego (5210 – 82,86 proc.) i zachodniopomorskiego (3857 – 76,04 proc. wszystkich spraw).

Szefowa resortu rodziny i pracy zwróciła uwagę, że służby wojewodów przejęli pracowników, którzy zajmowali się koordynacją systemów. "W urzędach woj. zostało zatrudnionych 437 pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej, co stanowi ponad 92 proc. wszystkich pracowników, którzy zajmowali się koordynacją" - powiedziała.

>>> Czytaj też: Coraz więcej pracy czeka na cudzoziemców nad Wisłą