Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy z BOŚ zmieniający harmonogram spłaty rat nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego, poinformowała spółka. W rezultacie, jedenaście rat kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresie od października 2017 do sierpnia 2018 r. zostało obniżonych do kwoty 700 tys. zł, zaś kwota 7 mln zł ma zostać spłacona wraz z ostatnią ratą kredytu w listopadzie 2022 r. Jednocześnie Sfinks podpisał z BOŚ aneks przedłużający na rok linię faktoringu odwrotnego z limitem 8 mln zł.

Globe Trade Centre

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć 8 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii PLGTC122020 spółki Globe Trade Centre, poinformowała Giełda. Do obrotu zostanie wprowadzonych 10 104 obligacje serii PLGTC122020. "Zarząd giełdy postanawia [...] określić dzień 8 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 104 obligacji na okaziciela serii PLGTC122020 spółki Globe Trade Centre S.A., o wartości nominalnej 1 000 euro każda" - czytamy w komunikacie.


>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

PGNiG

Rozpoczyna się odwiert rozpoznawczy na złożu gazowym Fogelberg w Norwegii, w którym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) posiada 20% udziałów, poinformowała spółka. Jego zasoby według wstępnych szacunków oceniane są na 60 mln boe gazu ziemnego i kondensatu, dodano. >>>>

BZ WBK

Zarząd Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) podjął uchwałę dotyczącą wyemitowania obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zostaną zaliczone do instrumentów Tier II banku, podał bank. "Oferta obligacji będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Bank planuje przeprowadzenie emisji w terminie do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone w późniejszym terminie" - czytamy w komunikacie.

TXM

TXM Textilmarket wypracował przychody w wysokości ok. 24 mln zł w styczniu 2018 r., poinformowała spółka. Sprzedaż grupy osiągnęła tym samym o 2% niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2017 r. Po uwzględnieniu mniejszej liczby dni handlowych w styczniu tego roku faktycznie spółka odnotowała nieznaczny wzrost sprzedaży, podkreśliła spółka. >>>>

Astarta Holding

Astarta Holding wyprodukowała 110,92 tys. ton cukru w IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 27% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 9% r/r do 11 187 UAH/t. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal chce skupić się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce. Załączona do planu prognoza zakłada, że spółka będzie miała od 52,63 mln zł przychodów w br. (w wariancie realistycznym) do 71,29 mln zł przychodów (w wariancie optymistycznym). Rentowność EBITDA może się ukształtować w 2018 r. na poziomie odpowiednio od -6% do 0% w zależności od wariantu. >>>>

Marie Brizard Wine & Spirits

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 28,3% r/r do 47,1 mln euro w 2017 r. W samym IV kw. ub.r. sprzedaż w Polsce spadła do 6,1 mln euro, czyli o 74,4% r/r, podała spółka.

Bloober Team

Premiera gry "Layers of Fear: Legacy" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 21 lutego 2018 r., podał Bloober Team. >>>>

CDRL

Przychody w polskich sklepach sieci Coccodrillo wyniosły w styczniu 11,67 mln zł wobec 9,63 mln zł w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 21% r/r, poinformowała spółka. W polskim kanale e-commerce przychody spółki CDRL wzrosły do 2,58 mln zł w porównaniu do 1,15 mln zł przed rokiem (wzrost o 124% r/r). >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 39 mln zł w styczniu, co oznacza spadek o 2% r/r. >>>>

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska (WP) nawiązała współpracę z firmą Meetrics, mającą potwierdzić wiarygodność kampanii reklamowych w WP, poinformowała spółka. Od 2018 r. zasięgowe kampanie reklamowe w WP są rozliczane według widzialnych odsłon. >>>>

PKO BP

Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi w I półroczu, poinformowali przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych. KBC TFI w międzyczasie zamieni się w Gamma TFI, a marka funduszy Gamma będzie dalej rozwijana już w ramach grupy PKO BP. >>>>

Bank Pekao podpisał umowę z Polskim Standardem Płatności, dzięki której w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay dostępne będą kody i funkcje systemu płatności BLIK, poinformował prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz. >>>>

IMC

IMC zebrała łącznie 610 tys. ton kukurydzy, osiągając wydajność z hektara na rekordowym poziomie - 9,1 t/ha (przed osuszeniem), czyli takim samym, jak w 2016 roku , podała spółka. >>>>

Origin TFI

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.

BPS

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii BPS0228 o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podał bank. Obligacje będą miały charakter długu podporządkowanego. "Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą miały formy dokumentu. Zarząd banku postanawia oferować obligacje po cenie nominalnej w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. Oferta będzie skierowana w trybie oferty publicznej wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao

Bank Pekao koncentruje się na realizacji strategii stand alone, niezależnie od rozstrzygnięć w sprawie ewentualnej współpracy lub połączenia z Alior Bankiem, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński. >>>>

IMS

IMS zakończył negocjacje ws. przejęcia spółki Make Sense Media (MSM) bez osiągnięcia porozumienia, podał IMS. >>>>

Tarczyński

Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon OFE, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień" i OFE Pocztylion uważają, że cena 10,5 zł za akcję, zaproponowana przez EJT Investment w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej spółki i nie odpowiedzą na nie, podał Tarczyński. >>>>

Agora

Agora szacuje wielkość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2018 r., na ok. 1,6 mln zł, a oszczędności z tytułu restrukturyzacji na ok. 2- 2,5 mln zł rocznie, podała spółka. >>>>

Orange

Rada nadzorcza Orange powołała Bożenę Leśniewską na wiceprezesa, a Jolantę Dudek na członka zarządu spółki na kolejną, trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>

Geotrans

Eco Ventures – podmiot dominujący Geotransu - nie ustalił dotąd warunków ewentualnej współpracy z partnerem będącym jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie. Negocjacje powinny zakończyć się do 31 marca br., podał Geotrans. >>>>