Best celuje w utrzymanie stopy wzrostu spłat należności na poziomie ponad 20%Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Best od kilu lat utrzymuje średnioroczną stopę wzrostu spłat należności na poziomie ponad 20% i chce utrzymać ten trend, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Borusowskiego dla ISBnews.

"Średnioroczna stopa wzrostu spłat należności wynosi ponad 20%. Taki poziom utrzymujemy już od kilku lat - co potwierdza stabilną pozycję spółki" - powiedział ISBnews Borusowski.

W 2017 roku Grupa Best osiągnęła 238,3 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) spłat z wierzytelności należnych grupie wyniósł 33% w latach 2014-2017, podała spółka.

"W ostatnich latach weszliśmy mocno w sektor telekomunikacyjny i innych masowych wierzytelności. Telekomunikacja powoli staje się naszą drugą nogą" - wskazał także prezes.

Portfele bankowe stanowiły 29% nabywanych portfeli w 2017 r. (wg wartości nominalnej) wobec 76% rok wcześniej, podała też spółka.

W 2017 roku Grupa Best zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku.

Prezes przypomniał, że na finansowanie rozwoju działalności grupy w br., przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele przeznaczone będą wpływy z przeprowadzanej obecnie publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł.

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji serii T2 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów, w związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Zapisy trwają od 5 do 16 lutego br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

Borusowski zwrócił uwagę, że Best na rynku obligacji jest obecny od 2010 roku, obecna emisja jest już 16. w ramach trzeciego programu publicznego. W latach 2014-2017 spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)