mBank

mBank odnotował 311,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 292,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Całkowity wpływ zastosowania MSSF 9, obliczony na dzień 1 stycznia 2018 roku, w odniesieniu do łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz współczynnika kapitału Tier 1 mBanku i grupy kapitałowej mBanku jest nieistotny i wynosi nie więcej niż 5 punktów bazowych, podał bank w raporcie. >>>>

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 3,3% w skali roku do 87,39 mld zł na koniec 2017 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec ub. roku wobec 5,4% rok wcześniej, podał bank w prezentacji. >>>>

mBank ocenia, że będzie mógł wypłacić dywidendę za 2017 rok na poziomie do 20% zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank ocenia, że dzięki dobrej sytuacji makroekonomicznej tegoroczny zysk netto będzie wyższy od wypracowanego w 2017 roku. W zasięgu banku jest powrót do zysku netto na poziomie 1,3 mld zł, tj. poziomu sprzed wprowadzenia podatku bankowego w perspektywie 2-3 lat, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

MCI.PrivateVentures

MCI.PrivateVentures FIZ przydzielił wszystkie obligacje serii P1C o wartości nominalnej 40 mln zł, poinformowała spółka. Cały roczny program publicznych emisji obligacji pozwala na emisje obligacji o wartości do 200 mln zł. "MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, z powodzeniem zamknął kolejną emisję obligacji. W dniu 7 lutego przydzielił inwestorom 40 000 sztuk obligacji serii P1C o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł" - czytamy w komunikacie.


>>> Zobacz też rekomendacje

Erne Ventures

Erne Ventures ogłosił przejęcie spółki publicznej Revitum w celu zmiany jej strategii i uruchomienia giełdy kryptowalut, działającej zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi oraz posiadającej wszelkie stosowne licencje i zezwolenia, podał Erne. >>>>

Unibep

Unibep, w rezultacie uzgodnień z norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony 3 stycznia br. do Norweskiego Sądu Najwyższego, podała spółka. Na mocy wyroku i porozumienia Unibep ostatecznie zapłaci Jessheim Bolig ok. 13,8 mln zł. >>>>

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2018 roku wyniosły 374 mln zł, podała spółka. >>>>

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych. Zaproszenie obejmuje do 1 084 167 akcji po cenie 37,5 zł za jedną akcję. >>>>

UniCredit

UniCredit odnotował 801 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 13 558 mln euro straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Ursus

Oferta konsorcjum Ursus Bus oraz mLeasing, warta 13,04 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie na dostawę w formie dzierżawy 10 sztuk autobusów miejskich, podał Ursus. >>>>

Robyg

Bricks Acquisitions Limited nabyło w ramach wezwanie na akcje Robyga 286,07 mln walorów, stanowiących 98,16% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący. >>>>

CDRL

CDRL rozpoczął współpracę z niemiecką siecią myToys, poinformowała spółka. Dzięki niej uruchomił na początku lutego pierwszą placówkę handlową w Lüdenscheid. Działający w formule "shop in shop" punkt Coccodrillo zlokalizowany jest w sklepie MyToys. >>>>

LUG

Grupa LUG miała szacunkowo 39,28 mln zł przychodów w IV kw. 2017 (15% więcej r/r) przy 2,53 mln zł zysku netto (110% więcej r/r). W całym roku było to odpowiednio 142,3 mln zł (18% więcej r/r) oraz 6,79 mln zł (126% więcej r/r), podała spółka. >>>>

Marvipol Development

Projekty magazynowe, które Marvipol Development chce rozpocząć w tym roku będą liczyły ok. 115 tys. m2 GLA wobec obecnie realizowanych w pięciu projektach 235 tys. m2 GLA, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. >>>>

Lokum Deweloper

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania obligacji serii E spółki Lokum Deweloper, poinformowała Giełda.>>>>

Vigo System

Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski. >>>>

Zamet Industry

Po zarejestrowaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zamet Industry prowadzi działalność pod nazwą Zamet jako spółka holdingowa grupy kapitałowej, podała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupiło od Bentec urządzenie Bentec 2000 HP do głębokich wierceń, podała spółka. >>>>

Sare

W wezwaniu na akcje Sare osiągnięto poziom minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której podmiot nabywający zobowiązuje się je nabyć, poinformowała spółka. >>>>

Best

Best od kilu lat utrzymuje średnioroczną stopę wzrostu spłat należności na poziomie ponad 20% i chce utrzymać ten trend, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Borusowskiego dla ISBnews. >>>>

Netia

Netia kontynuuje rozwój swojej sieci poza granice Polski. Do istniejącego od wielu lat punktu dostępowego w Niemczech i uruchomionego w ubiegłym roku węzła w stolicy Czech, podobny ruszył we Lwowie na Ukrainie, podał operator. >>>>

Midven

Akcjonariusze Midven zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na poniedziałek, 12 lutego br., o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Midven nie wyklucza, że przejściu na GPW będzie towarzyszyła emisja akcji. >>>>

Orbis

Grupa Orbis otworzyła swoje pierwsze hotele w Słowenii, we współpracy z lokalnym partnerem i inwestorem - Terme Maribor, poinformowała spółka. Hotele działają na podstawie umów franczyzy pod markami AccorHotels: Mercure oraz ibis Styles, dodano. >>>>

Mercator Medical

Mercator Medical nie panuje wypłaty dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Witolda Kruszewskiego. W II połowie roku nowy zakład w Tajlandii osiągnie pełną moc produkcyjną, zapowiedział także zarząd. >>>>

Prairie Mining Limited, JSW

Prairie Mining Limited przeprowadziło wstępne rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) o współpracy, podała spółka. >>>>

Mirbud

Głównym celem Mirbudu na najbliższych kilka lat jest obniżenie zadłużenia w grupie oraz przekroczenie 1 mld zł przychodów, przy jednoczesnej poprawie rentowności, poinformował prezes Jerzy Mirgos. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego projektu "Kopernik", podała spółka. Wartość prac szacowana jest na ok. 90 mln zł netto. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS) list intencyjny ws. zacieśnienia i usystematyzowania współpracy, poinformowała spółka. >>>>

Famur

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną ofertą akcji serii F, podała Komisja. >>>>

Dino Polska

Obligacje Dino Polska serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br, wynika z uchwały zarządu BondSpot. >>>>

Bumech

Bumech w restrukturyzacji oszacował wstępnie stratę za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 mln zł, podała spółka. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitało spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. >>>>