PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża PrzemyślWarszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wstępnie szacuje, że ze złoża Przemyśl może uzyskać nawet 20 mld m3 gazu, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Wstępne szacunki to możliwość uzyskania nawet 20 mld 3 gazu, to jest bardzo wstępne szacunki. To nie jest potwierdzone, nie jest udokumentowane" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że podstawą dla optymistycznych założeń są nie tylko wyniki wierceń, ale i badania sejsmiczne 3D.

Spółka planuje kolejne wiercenia na badanym obszarze.

"Mam nadzieję, że do połowy, może końca 2019 r. będzie gotowy dodatek do dokumentacji, który wykaże, ile mamy de facto gazu w horyzoncie VII" - powiedział prezes.

Kolejne prace planowane są w perspektywie 2019-2021, na obszerze hotyzontu VIIIa, a także rozpoznanie kolejnych horyzontów.

Na początku lutego PGNiG poinformowało, że zakończyło próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl-290 w okolicy Ujkowic koło Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min. Jak wówczas informowano, do końca roku planowane są jeszcze trzy odwierty.

Złoże Przemyśl jest największym złożem gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości - zawartość metanu wynosi ok. 98-99%. Od początku eksploatacji ze złoża wydobyto ponad 64 mld Nm3 gazu, podano także.

Obecnie PGNiG posiada w kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 - ropy naftowej a 48 - ropy i gazu. PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego i 3 koncesje na składowanie odpadów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)