Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Cloud Technologies odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
"Przychody ze sprzedaży Cloud Technologies wzrosły w IV kwartale 2017 r. do poziomu 18,2 mln zł, czyli o 15,2% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2016 r. Skonsolidowany zysk EBITDA był wyższy o 0,3% niż w IV kw. 2016 r. i wyniósł 8,6 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 5,6 mln zł, który był niższy o 24,7% r/r" - czytamy w komunikacie.
W całym 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 69 mln zł i wzrosły tym samym o 43% r/r. Skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 26,6% do 31,6 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto był wyższy o 8,2% r/r i wyniósł 22 mln zł, podano także.
"Ostatni kwartał 2017 r. był kolejnym udanym okresem w naszej działalności. Ponownie zwiększyliśmy przychody oraz wielkość naszego najcenniejszego zasobu, czyli bazy zawierającej już 12 miliardów anonimowych profili internautów z całego świata. Systematycznie zwiększamy skalę naszej działalności i prowadzimy coraz więcej operacji na rynkach zagranicznych. Około 75% naszych przychodów generujemy poza Polską, a największą dynamikę sprzedaży danych obserwujemy na rynku USA. Patrząc w skali całego roku nasz segment sprzedaży danych zwiększył się ponad 10-krotnie" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.
Dodał, że w zeszłym roku spółka sukcesywnie rozwijała sieć dystrybucji danych.
"W IV kw. 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi kluczowymi na rynku platformami dystrybuującymi dane: Adobe Audience Marketplace czy MediaMath. W celu zwiększenia skali działalności uruchomiliśmy także program OnAudience.com Data Alliance, którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji danych z nowymi partnerami, a tym samym zwiększenie udziału w globalnym rynku danych" - dodał prezes.
W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku spółka przeprowadziła analizy prawne dotyczące zgodności z unijnym rozporządzeniem RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które w państwach UE wchodzi w życie 25 maja br., oraz wdraża aktualnie procedury, które mają na celu zapewnienie pełnej zgodności z nowymi przepisami.
"Rozporządzenie RODO jest ważnym elementem ujednolicenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE. Ich wprowadzenie nie powinno mieć istotnego wpływu na nasz obecny model biznesowy, który bazuje wykorzystaniu wyłącznie danych anonimowych" - powiedział Prajsnar.
W listopadzie ub. r. spółka podtrzymała plany przejścia na rynek główny GPW, o czym poinformuje akcjonariuszy po złożeniu prospektu emisyjnego do KNF.
Cloud Technologies to istniejąca od 2011 roku spółka, dostarczająca rozwiązania dla reklamodawców i wydawców z wykorzystaniem technologii Big Data. Jest notowana na NewConnect.
(ISBnews)